IV Dycha po Piachu

Smołdzino
01.05.2017

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do zakończenia zapisów zostało

Ilość uczestników

78

Nazwa zawodów

IV Dycha po Piachu

Lokalizacja

Smołdzino

Start

01.05.2017 11:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

https://www.maratonypolskie.pl/mp_index.php?dzial=3&action=5&code=44709&bieganie

Ograniczenie wiekowe

16

Organizator

Smołdzino

E-mail organizatora

Telefon organizatora

-

Klasyfikacje

Dystans 10km

Dystans

10 km

Płeć

K,M

Wiek

16-100

Uczestników

78


Opłaty

do 25.04.2017

20.00 zł

REGULAMIN
„ IV DYCHA PO PIACHU”
01.05.2017 r.

I) Organizator
Ochotnicza Straż Pożarna w Smołdzinie
II) Partnerzy

1) Urząd Gminy Smołdzino,
2) Jednostki OSP z gminy Smołdzino,
3) Słowiński Park Narodowy,
4) CIS Smołdziński Las,
5) Klub Aktywnych Smołdzino,
6) OP ZOSP RP w Słupsku

III) Cele i założenia

1) Popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i aktywności ruchowej.
2) Promocja gminy Smołdzino i Słowińskiego Parku Narodowego jako terenów sprzyjających uprawianiu rekreacji i sportów .
3) Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
4) Przeciwdziałanie patologiom społecznym.

IV) Termin i miejsce

1) Impreza odbędzie się 01maja 2017 roku w Czołpinie/Smołdzino.
2) Start biegu,

- Dycha po Piachu , dnia 01.05.2017r. o godzinie 1100, start i meta na terenie byłej Jednostki w Czołpinie - trasa liczy
10 km, wiedzie szlakami turystycznymi, poprzez Wydmę Czołpińską następnie plażą oraz obok Latarni. Na około 5 km znajdować się będzie punkt z wodą do odświeżania.
Ze względu na to, że trasa wiedzie szlakami turystycznymi, należy spodziewać się ruchu turystów po trasie biegu.
3) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny, miejsca startu Imprezy, programu imprezy oraz bez podania przyczyny odwołania, przy czym Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez zamieszczenie przez Organizatora informacji na stronach: www.maratonypolskie.pl. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.
4) Nawierzchnia na trasie biegu ma zróżnicowaną strukturę: dukty leśne, płyty betonowe, plaża, asfalt i wydmy .
Należy uważać na wystające korzenie.
5) Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący dla biegu 2 godz.
6) Zawodnicy, którzy nie ukończą w limicie lub zrezygnują z dokończenia trasy zobowiązani są do opuszczenia jej i do zdjęcia numeru startowego.
7) Biuro Zawodów znajdować będzie się w dniu 01.05.2017 r. na terenie byłej Jednostki w Czołpinie czynne od godziny 9.30 do godziny 10.50 Pomiar czasu na Imprezie zostanie wykonany przez firmę Domtel-Sport. Wyniki biegu zostaną podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony www.maratonypolskie.pl.

V) Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa

1) Prawo startu mają osoby, które do dnia 01 maja 2017 roku ukończą 16 lat. Osoby, które ukończyły 16 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.
2) Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
3) Zgłoszenia przyjmowane są poprzez stronę http://dostartu.pl/iv-dycha-po-piachu-v827.pl.html, oraz w biurze zawodów w dniu startu.
4) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.
5) Wprowadza się limit startujących – 100 osób, które wpłaciło opłatę startową
6) Opłata startowa wynosi:
- do 25.04.2017 r. - 20 PLN
- płatne w dniu zawodów – 40 PLN
- mieszkańcy gminy Smołdzino 50 % zniżki,
Opłatę należy wpłacać na konto bankowe:
Ochotnicza Straż Pożarna w Smołdzinie
Bank Spółdzielczy w Ustce
Nr konta 77 9315 0004 0017 1090 2000 0010
z opisem:
 Imię, Nazwisko, adres zamieszkania, nazwa biegu
7) Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
8) W ramach opłaty startowej każdy Uczestnik Imprezy otrzymuje:
• numer startowy i agrafki,
• woda na punkcie odświeżającym,
• woda na mecie,
• medal pamiątkowy na mecie,
• posiłek regeneracyjny po biegu.
• Niespodzianka

VI) Klasyfikacje i nagrody

Klasyfikacja uczestników biorących udział w biegu
• Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn, miejsca 1-3;
• Klasyfikacja na najstarszego uczestnika i najmłodszego uczestnika;
• Klasyfikacja na najlepszego mieszkańca i mieszkanki gminy Smołdzino;
• Klasyfikacja na najlepszego strażaka ochotnika powiatu słupskiego.
• Klasyfikacja wiekowa K i M, 16-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-
Po zakończeniu dekoracji odbędzie się losowanie nagród.

VII) Postanowienia końcowe

1) Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
2) uczestnicy biegu mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas biegu gdyż odbywa się on w miejscu turystycznych szlaków pieszych,
3) Wyniki opublikowane będą na stronie www.maratonypolskie.pl.
4) Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Pobranie numeru startowego oznacza, że Uczestnik akceptuje regulamin biegu.
5) Zawodnik na mecie bez numeru startowego, nie będzie sklasyfikowany.
6) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej www.maratonypolskie.pl.
7) W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU