I Bieg RUNda Przechlewska

Przechlewo
15.07.2017

Status zawodów

Rejestracja zamknięta

Do zakończenia zapisów zostało

Ilość uczestników

200

Nazwa zawodów

I Bieg RUNda Przechlewska

Lokalizacja

Przechlewo

Start

15.07.2017 12:00

Kategoria zawodów

Biegi

Strona zawodów

http://www.rundaprzechlewska.pl/

Ograniczenie wiekowe

16

Organizator

Zakładowy Klub Sportowy CONTRA

E-mail organizatora

runda.przechlewska@gmail.com

Telefon organizatora

59/83 34 505

Klasyfikacje

Dystans 10km

Dystans

10 km

Płeć

K,M

Wiek

16-100

Uczestników

200


Opłaty

do 12.07.2017

40.00 zł

UWAGA ZMIANA W REGULAMINIE:
(dot. pkt VI Zgłoszenia i opłata startowa)

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia do biegu Runda Przechlewska przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: https://dostartu.pl/i-bieg-runda-przechlewska-v1190.pl.html.
2. Limit uczestników to 200 osób. Po wyczerpaniu limitu zawodników zgłoszenia nie będą przyjmowane. O udziale w biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty startowej uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego organizatora.
3. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą wyłącznie do dnia 12 lipca 2017 r.
4. Za dokonanie zgłoszenia uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym biegu na stronie i wpływ na konto organizatora opłaty startowej.
5. Uczestnicy, którzy do 12 lipca 2017 r. zapiszą się poprzez formularz elektroniczny, a ich opłata nie będzie widoczna na liście startowej do dnia 13 lipca 2017 r. proszeni są o okazanie dowodu wpłaty w biurze zawodów oraz przesłanie informacji o tym fakcie do organizatorów.
6. W przypadku nie osiągnięcia limitu zawodników w zapisach elektronicznych – będzie możliwość zapisania się na bieg w dniu zawodów tj. 15 lipca 2017 r., w biurze zawodów, które zlokalizowane będzie na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Szkolnej w Przechlewie (godziny otwarcia: 8:00 – 11:30).
7. Przed dzień zawodów tj. 14.07.2017 r. organizator opublikuje na stronie internetowej biegu tj. www.rundaprzechlewska.pl aktualną listę startową oraz poda informację o wolnych miejscach na bieg, które dostępne będą w biurze zawodów.
8. O zapisaniu się w dniu zawodów decydować będzie kolejność zgłoszeń.
9. Opłata startowa jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych biegu i nie jest równoznaczna z zakupem pakietu startowego.
10. Opłata startowa wynosi 40 złotych.
11. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem przypadku nie odbycia się biegu z przyczyn leżących po stronie organizatora, wniesienia opłaty po terminie lub przekroczenia limitu.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
13. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika.
14. W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje prawo startu w biegu, pomiar czasu, zabezpieczenie medyczne, worek do depozytu, punkty nawadniania na trasie, możliwość skorzystania z szatni i sanitariatów, posiłek regeneracyjny na mecie, medal na mecie oraz pakiet startowy, a w nim: numer startowy, chip (zwrotny), gadżety i/lub materiały promocyjne od sponsorów. Zawartość pakietu startowego może ulec modyfikacji. Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia pakietu startowego.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Nie chcesz szybko rejestrować się w zawodach?
Nie chcesz zbierać wyników w swoim koncie?

Zgłoś udział bez logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Resetuj hasło

Nie masz jeszcze konta uczestnika? Zarejestruj się

Wróć do logowania

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Sprawdź swój email

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU

Zarejestruj się

Masz już konto uczestnika? Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Resetuj hasło

Konto obsługuje

DO:ST:AR:TU